شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
  • دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
  • 15 آوريل 2024

آگهی های مناقصه و مزایده شهرداری چوار

     موضوع مناقصه

  مبلغ اولیه قرارداد

تاریخ برگزاری

شرایط شرکت در مناقصه

اجرای دیوار سیلبند بهمن آباد

1.500.00.00

1395/9/15

فهرست بهای آبیاری و زهکشی

جدول

500.000.000

1395/9/15

فهرست بهای ابنیه

طرح 5 ساله سند چشم انداز شهرداری چوار

350.000.000

1395/9/15

مهندسین مشاور بصورت مقطوع

آسفالت معابر شهر چوار

2.000.000.000

1395/8/8

فهرست بهای 95 راه و باند